Praha vybrala vítěze tendru na nakládání s odpadem

16.12.2018
Rada hl. m. Prahy rozhodla o výsledcích výběrových řízení na nakládání s některými složkami komunálního odpadu. Vítězem tendru s názvem Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů v letech 2019 – 2020 se stala společnost FCC Česká republika s.r.o. s nabídkovou cenou 16 026 576 korun bez DPH. Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy pro roky 2019–2021 získala společnost Aquatest a.s. s nabídkovou cenou 4 615 500 korun bez DPH.

Společnost FCC ročně přistaví na území hlavního města Prahy 2200 kontejnerů na bioodpad. Společnost Aquatest bude nově sbírat kromě nebezpečných chemikálií a podobného materiálu také oleje a jedlé tuky využívané v domácnostech.

„Úspěšné uzavření tendrů zajišťuje Praze dobrý servis pro nakládání s bioodpadem a dalšími nebezpečnými složkami komunálního odpadu. Celkově je otázka bioodpadu jedna z nejvíce diskutovaných a výše zmíněná výběrová řízení nám pro nadcházející dva, respektive tři, roky dávají prostor soustředit se například na možnosti jeho efektivnějšího třídění,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Prahy