Chcete něco sdělit svému okolí?
Názor na dění ve vašem městě, zprávy z vašeho regionu, pozvánku na vaší akci...
Psát do Domácích novin může úplně každý
>>> Přidat článek <<<

Část Strakonické ulice je zavřená kvůli úniku kyseliny

12.10.2018
Dnes ráno vytekla koncentrovaná kyselina na Strakonickou ulici. Ta unikla z vypadlého kontejneru z kamionu o velikosti asi 1 m3. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, je nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Z toho důvodu bude Strakonická ulice uzavřena v úseku od Dostihové ulice po Lahovický most pravděpodobně až do poledních hodin a řidiči by se měli místu pokud možno vyhnout. Odklon je veden ulicí Dostihovou.

Vzhledem k tomu, že tato látka se aktivuje při styku s vodou, není možné ji odklidit oplachováním a je nutné zvolit náročnější postup. Nejprve je nutné kyselinu odstranit mechanicky. Právě kvůli náročnějšímu postupu bude část Strakonické ulice pravděpodobně uzavřena až do poledních hodin. Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku pokud možno vyhýbali. Na místě je Policie ČR, Technická správa komunikací a pracovník odboru ochrany prostředí pražského magistrátu a další složky.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Prahy